Cieľom servisných paušálov, je poskytnúť kvalitné, rýchle, spoľahlivé servisné zázemie v dohodnutom reakčnom čase od nahlásenia problému, poradenstvo, dodávky techniky za zvýhodnené ceny. Podľa zvoleného servisného paušálu je v predplatenej čiastke rôzne množstvo pracovných hodín, dopravných nákladov.

Výhody paušálneho servisného vzťahu:
Všetci zmluvní zákazníci majú telefonické poradenstvo, vzdialený online servis, HELPdesk, zvýhodnené ceny na nákup novej techniky a spotrebného materiálu, prednostný zásah, zvýhodnenú sadzbu pracovnej hodiny.

zvýhodnené
služby
ITNets

 • Práca na PCPočet hodín odpracovaných na pracovných staniciach...
 • Práca na serverochPočet hodín odpracovaných na serveroch...
 • Zvýhodnená sazbazvýhodnená sazba nad rámec predplatených hodín.
 • Zľava na nákup u nás.
 • Ušetríte:
 • Zásah do 24hGarantovaný zásah do 24h

Paušál Micro

€50

/ mesiac

€50

/ mesiac
 • 3h
 • 0h
 • 29€/h
 • 0%
 • 36€

Paušál Bronze

€120

/ mesiac

€120

/ mesiac
 • 3h
 • 2h
 • 31€/h
 • 0%
 • 79€

Paušál Silver

€380

/ mesiac

€380

/ mesiac
 • 10h
 • 5h
 • 29€/h
 • 0%
 • 200€

Paušál GOLD

€700

/ mesiac

€700

/ mesiac
 • 15h
 • 10h
 • 27€/h
 • 10%
 • 295€

Paušál Platinum

€1000

/ mesiac

€1000

/ mesiac
 • 20h
 • 20h
 • 25€/h
 • 15%
 • 660€