Vzdialený servis

Táto služba je založená na vzdialenom pripojení nášho technika k počítaču zákazníka prostredníctvom internetu.

Ako to funguje:
Pripojenie zabezpečuje jednoduchá aplikácia.

  • stiahnite si ju do počítača (kliknutím na zelené tlačidlo nižšie).

Aplikáciu si môžte stiahnuť TU:

DOWNLOAD PRE WINDOWS
DOWNLOAD PRE APPLE

  • Spustite aplikáciu. Podľa jazykovej verzie operčného systému ju nájdete v priečinku Prevzaté súbory alebo Downloads.
  • Povoľte jej vykonávať zmeny (kliknite ANO). Online-Help
  • Vygeneruje sa jednoznačný kód počítača, ktorý pri komunikácii s technikom oznámite. Heslo je predvolené, netreba ho poznať. Aplikáciu nechajte spustenú.
TV

Pripojenie je jednostranné, to znamená, že ho môže iniciovať iba zákazník, náš pracovník nemá možnosť bez aktívnej aplikácie vstúpiť do Vášho počítača.

Skôr ako aplikáciu spustíte a spojenie iniciujete, kontaktujte pracovníka podľa špecifikácie problému. Nájdete v časti Kontakt.

Inicializovanie spojenia z Vašej strany považujeme za záväznú objednávku. Počas celej doby práce technika možte na obrazovke sledovať vykonávané práce. Spojenie je možné kedykoľvek prerušiť ukončením spustenej aplikácie stalčením tlačidla Zrušiť.

Spoločnosť ITNets, s.r.o. nemá možnosť inicializovať spojenie do Vášho počítača. Spojenie sa inicializuje výhradne zo strany zákazníka smerom k technikovi spoločnosti a to jedine spustením aplikácie a nadiktovaní jednoznačného ID počítača, ktoré sa zobrazí na obrazovke.