Spoločnosť ITNets, s.r.o. je stabilný hráč na trhu v segmente poskytovateľov IT služieb.
Firma bola založená v roku 1990 pod názvom SOS, spol. s r.o., od roku 2003 vystupuje pod obchodným názvom ITNets, s.r.o..
Poskytujeme široké portfólio služieb zahŕňajúcich najmä dlhodobý IT outsourcing pre firmy, predaj výpočtovej techniky a pokladničných systémov vrátane dodávky periférnych zariadení a spotrebného materiálu, audit infraštruktúry IT vo firmách, návrhy riešení prispôsobených na mieru konkrétnym zákazníkom, implementáciu riešení a ich uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy a výkon správy.

Mimo outsourcingu vykonávame správu PC, správu serverov, správu sietí.
Dodávame vstupné bezpečnostné systémy, kamerové systémy a pokladničné systémy.
Služby pre firmy poskytujeme na základe preferencie zákazníka aj na báze „pay as you go“ .
Pre domácich užívateľov vykonávame opravy a predaj PC, samozrejmosťou je odborné poradenstvo.

Od roku 2013 poskytujeme prostredníctvom súdneho znalca súdno-znaleckú činnosť v odboroch Elektronika, Riadiaca technika a výpočtová technika ( hardware ) a Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky